Hrotový systém

Hrotový ochranný systém proti holubům, rackům a jiřičkám

Funkce systému spočívá pokrytím chráněné plochy hroty, které mechanickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu aniž by se ptáci poranili. Hrotový systém KRAUPNER® BLUE&RED LINE se skládá z plastového základního pásku vyrobeného ze UV stabilního polykarbonátu MAKROLON® od firmy Bayer® a hroty o průměru 1,3mm ze švédské nerezové pružinové oceli.

Základní pásek systému je dlouhý 320mm. Hroty jsou do pásku upevněny mechanickým způsobem – lisováním. Délka hrotů závisí na typu systému od 108mm do 150mm. Systém se připevňuje k podkladu silikonovým tmelem nebo hřebíky (vruty) pokud je podklad dřevěný.

Pokud je zvolena správná varinta systému a pokud je systém instalován dle technologického postupu je jeho životnost dle našich zkušeností minimálně 10 let. Pro správnou účinnost systému je třeba dodržet základní zásady ošetření, které jsou popsány v technologickém postupu. Velmi důležité je, že systém musí dokonale chránit náletovou hranu plochy , tj. okraj plochy na který ptáci přistávají a ze kterého vzlétají. U ploch, které jsou velmi exponované je vhodné aby byly hroty zárověň s okrajem a nebo jej přesahovaly. Pokud systém bude daleko od okraje ptáci na chráněnou plochu dosednou a funkce systému bude snížena.

Příklady ošetření hroty kolmé k pásku – holubi

H114
Bird control system H114Bird control system H114

Příklad ošetření římsy široké 110mm systémem H114 který má kolmé hroty k ploše. Hroty systému jsou zároveň s okrajem římsy. Maximální vzdálenost od okraje je 10mm.

Příklad ošetření okapového žlabu systémem H112. Kolmé hroty chrání okraj žlabu, šikmé hroty vnitřech žlabu.

Příklady ošetření hroty pod úhlem k pásku – holubi

H112
H112H127

Příklad ošetření římsy široké 180mm systémem H113 s hroty pod úhlem. Hroty systému přesahují 10mm až 20mm přes okraj římsy. Tento způsob instalace zvýší účinnost a spolehlivost systému. Ptáci se vůbec nemohou přiblížit k římse a dosednout na ní. Na fotografii lze vidět přesah téměř celého hrotu, což zvýšilo účinnost na maximum.

Za systémem by neměla být mezera větší jak 60mm. Pokud bude mezera větší jak 60mm ptáci zalétnou za systém. Rovněž je nutné aby mezi jednotlivými pásky položenými v řadě vedle sebe nebyla mezera větší jak 5mm.

Příklady ošetření – jiřičky

H118
H118H118

Příklad ošetření okna a fasády proti jiřičkám systémem H118. Hrotový systém se musí lepit maximálně 40mm od stěny a měl by krýt celý obvod. Účinnost systému je kolem 85%. To znamená že z padesáti hnízd jich v nejhorším případě zústane první rok na fasádě 7. Po odletu ptáků na jih je třeba vzniklá hnízda odstranit .Další roky se počet snižuje, neboť vzhledem k obtížnosti zahnízdění v dané lokalitě se snižuje i počet párů vázaných na toto hnízdiště. Pokud je přesah střechy nebo fasády velmi velký účinnost systému se snižuje, neboť si ptáci mohou udělat hnízdo ve tvaru kapsy pod systémem zcela netypicky v ploše fasády.